Chủ đầu tư dự án căn hộ Laimian city quận 2 là ai?

Laimian City: Chủ đầu tư dự án căn hộ Laimian city quận 2 là ai?